alt | watt | salt | palt

walt čeština

Příklady walt švédsky v příkladech

Jak přeložit walt do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

A tak ho Walt Disney a jeho umělci vzali za slovo.
Så Walt Disneey och hans medarbetare tog honom på orden.
Ale jeho hudba je daleko univerzálnější, a tak Walt Disney dopřál Pastorální symfonii mytologickou scenérii.
Men hans musik spänner över ett större område, så Walt Disney har gett Pastoral sviten, en mytologisk miljö.
Walt Waldowski, náš zubař.
Walt Waldowski, tandläkaren.
Napadlo mě, že Walt se vydává do neznáma, aby nám to tam trochu prozkoumal.
Jag tror att Walt ska gå in i det okända och göra lite spaningsarbete åt oss alla.
Pan Walt má pokoj 7.
Ge dem till Ben om du vill.
Walt se mi svěřil, kdy dorazíme do Lancasteru, limit je 5 dolarů.
Jag har en uppskattad ankomsttid i Lancaster, max 5 dollar.
Walt je nejvážnějším uchazečem o dálkovej rekord na trase Charlestown - Lancaster.
Walt är favorit till utomhusrekordet Charlestown-Lancaster.
Walt Kurtz byl jeden z našich nejlepších důstojníků, které nám dala naše země.
Kurtz var en av de mest enastående officerare vårt land har tagit fram.
Walt Kurtz byl jeden z nejschopnějších důstojníků, kterého tahle země kdy vyprodukovala.
Kurtz var en av de mest enastående officerare vårt land har tagit fram.
Walt Kurtz dosáhl svého. a evidentně zešílel.
Kurtz har nått sin, och det är tydligt att han har blivit vansinnig.
Walt se bojí smrti, mami.
Walt är rädd för döden!
Duncan a Walt jsou do tebe blázni.
Duncan och Walt är tokiga i dig.
Walt bude dělat ilustrace.
Walt ska illustrera den.
Co? Walt si myslí, že pod vodou je velký výr.
Walt tror det finns en stor hummer under havsytan.

Možná hledáte...