Wal | alt | Welt | Watt

walt čeština

Příklady walt německy v příkladech

Jak přeložit walt do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ten Walt Cushman je mazanej rybář.
Ich glaube, Walt Cushman ist ein kluger Fischer.
Walt se určitě zpotil.
Ich wette, der alte Walt fängt an zu schwitzen.
Protože jsi takovej nervózní hňup a starej Walt má dost, poslechnu tě.
Ach, da du so ein nervöser Trottel bist und wir den alten Walt abgehängt haben, hör ich auf deinen Rat.
A tak ho Walt Disney a jeho umělci vzali za slovo.
Walt Disney und die Künstler nahmen ihn beim Wort.
Ale jeho hudba je daleko univerzálnější, a tak Walt Disney dopřál Pastorální symfonii mytologickou scenérii.
Aber seine Musik enthält mehr. Darum gibt Walt Disney der Pastorale einen mythologischen Rahmen.
Teelere, ty, Walt a Simms máte příští hlídku.
Teeler, du, Walt und Sims habt die nächste Wache.
Walt Waldowski, náš zubař.
Walt Waldowski, der Zahnarzt.
Napadlo mě, že Walt se vydává do neznáma, aby nám to tam trochu prozkoumal.
Vielleicht geht uns Walt nur voraus und erkundet etwas unbekanntes Terrain für uns.
Walt Whitman, básník.
Walt Whitman, Dichter.
Pan Walt má pokoj 7.
Herr Walt ist in Zimmer 7.
Walt se mi svěřil, kdy dorazíme do Lancasteru, limit je 5 dolarů.
Ich weiß die grobe Ankunftszeit. Höchstens fünf Dollar.
Walt Kurtz byl jeden z našich nejlepších důstojníků, které nám dala naše země.
Kurtz war einer der besten Offiziere, den wir hervorgebracht haben.
Walt Kurtz byl jeden z nejschopnějších důstojníků, kterého tahle země kdy vyprodukovala.
Kurtz war einer der hervorragendsten Offiziere, die dieses Land je hervorgebracht hat.
Walt Kurtz dosáhl svého. a evidentně zešílel.
Walt Kurtz ist an seinen angelangt. Und offensichtlich ist er dabei geisteskrank geworden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...