alt | welt | wall | Balt

walt čeština

Příklady walt italsky v příkladech

Jak přeložit walt do italštiny?

Citáty z filmových titulků

A tak ho Walt Disney a jeho umělci vzali za slovo.
Walt Disney e i suoi artisti l'hanno preso in parola.
Ale jeho hudba je daleko univerzálnější, a tak Walt Disney dopřál Pastorální symfonii mytologickou scenérii.
Ma la sua musica copre un campo molto più vasto e Walt Disney ha dato a La Pastorale un'ambientazione mitologica.
Walt Waldowski, náš zubař.
Walt Waldowski, il dentista.
Napadlo mě, že Walt se vydává do neznáma, aby nám to tam trochu prozkoumal.
Forse Walt sta andando nell'ignoto per fare una piccola ricognizione per conto nostro.
Walt Whitman, básník.
Walt Whitman, poeta.
Pan Walt má pokoj 7.
Il Sig. Walt è nella stanza 7.
Walt se mi svěřil, kdy dorazíme do Lancasteru, limit je 5 dolarů.
Indovinate l'ora d'arrivo, puntata massima 5 dollari.
Walt je nejvážnějším uchazečem o dálkovej rekord na trase Charlestown - Lancaster.
Ricordate che Walt è il favorito sul record all'aperto Charlestown-Lancaster.
Walt Kurtz byl jeden z nejschopnějších důstojníků, kterého tahle země kdy vyprodukovala.
Walt Kurtz era uno degli ufficiali più in gamba. che il nostro paese abbia mai avuto.
Walt Kurtz dosáhl svého. a evidentně zešílel.
Walter Kurtz ha raggiunto il suo. Ed è evidentemente uscito di senno.
To je můj manžel, Walt.
Mio marito Walter.
Chris - Walt a.. Sarah.
Loro sono Walter e Sara.
Gregu, to je můj muž Walt.
Lui è mio marito.
Tvůj brácha, Walt.
Tuo fratello Walt.

Možná hledáte...

Wally | waltz | Walda | walsh | wall | Wales | Walser | walamo | walter | Walden | Wallis | Wallia