tum | šum | rum | Tim

-ium švédština

Význam -ium význam

Co v švédštině znamená -ium?

-ium

skapar namn på grundämnen skapar namn på två isotoper suffix som återfinns i vissa få övriga substantiv