aning | nino | ting | ring

-ning švédština

Význam -ning význam

Co v švédštině znamená -ning?

-ning

aktiviteten/handlingen/det att utföra en viss handling  [[bearbetning]] (det att [[bearbeta]])  [[fågelskådning]] (det att [[fågelskåda]])  [[tillverkning]] (det att [[tillverka]])  [[vräkning]] (det att [[vräka]])  [[återställning]] (det att [[återställa]])