s | vs | us | ús

-s švédština

ze, z, být

Význam -s význam

Co v švédštině znamená -s?

-s

genitiv; ändelse för substantiv eller adjektiv för att ange ägande eller egenskap  Det är Eriks bil.  Bilens färg är röd.  De fanns med i den avlidnes kontrakt. ändelse för verb som anger passiv form  genitiv

Překlad -s překlad

Jak z švédštiny přeložit -s?

-s švédština » čeština

ze z být -ův -in