Abraham švédština

Abrahám, Abraham

Význam Abraham význam

Co v švédštině znamená Abraham?

Abraham

en patriark i Gamla Testamentet av Bibeln ett mansnamn

Překlad Abraham překlad

Jak z švédštiny přeložit Abraham?

Abraham švédština » čeština

Abrahám Abraham

Příklady Abraham příklady

Jak se v švédštině používá Abraham?

Citáty z filmových titulků

Som Abraham Lincoln.
Například Abraham Lincoln.
Under kriget, när jag tjänstgjorde under president Abraham Lincoln. och general Phil Sheridan, så kämpade jag i kulregnet!
Během poslední války, kdy jsem měl tu čest sloužit Unii, pod naším skvělým prezidentem Abrahamem Lincolnem a generálem Philem Sheridanem, nu pane, bojoval jsem uprostřed útoků a granátů a hřmění kanónů. Chcete se vrátit nebo ne?
Brevet är undertecknat av Abraham Lincoln.
Podepsán je Abraham Lincoln.
Mrs Grayson skickade farbror Abraham, en berömd man.
Paní Graysonová nám dala prastrýce Abraháma. Byl to velmi slavný muž.
Abraham är många nationers fader.
Abraham je otcem mnoha národů.
Gud kom överens med Abraham om att han skulle befria folket.
Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, že vysvobodí náš lid.
Det var Abraham och Sara.
Ne, bohužel. To byli Abraham a Sara.
Jag, konsul Abraham Egerman, och min hustru är intresserade av andliga ting.
Jistě. Já jsem konzul Abrahám Egerman, vítejte v mém domě. Já a zvláště má choť, má zvláštní zájem o duchovno.
Här är Abraham han beställer ett offerlamm.
Tady otec Abrahám žádá o obětního beránka.
Geniet som fick Abraham att låta som killen på Lindy's.
Jsem ten génius, u kterého Abrahám vypadá, že si objednává sendvič.
Du skall icke mer heta Abram, utan Abraham skall du heta ty du skall bliva fader till många folk.
Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Taky králové z tebe vzejdou.
Skulle Herren tala utan att Abraham trodde?
Když Hospodin promlouvá, nebude snad Abraham věřit?
Abraham inväntade Guds vilja men Gud var tyst, som en som utröner en mans styrka.
A Abraham čekal Hospodinovy vůle. A Bůh se neozýval. Jako by zkoumal sílu člověka.
Tre år gick, sen två ytterligare, och Sara och Abraham blev gamla.
Uběhly tři roky a další dva a Sára s Abrahamem zestárli.

Abraham čeština

Překlad Abraham švédsky

Jak se švédsky řekne Abraham?

Abraham čeština » švédština

Abraham

Možná hledáte...