Abrahám čeština

Překlad Abrahám švédsky

Jak se švédsky řekne Abrahám?

Abrahám čeština » švédština

Abraham

Příklady Abrahám švédsky v příkladech

Jak přeložit Abrahám do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Jistě. Já jsem konzul Abrahám Egerman, vítejte v mém domě. Já a zvláště má choť, má zvláštní zájem o duchovno.
Jag, konsul Abraham Egerman, och min hustru är intresserade av andliga ting.
Tady otec Abrahám žádá o obětního beránka.
Här är Abraham han beställer ett offerlamm.
Jsem ten génius, u kterého Abrahám vypadá, že si objednává sendvič.
Geniet som fick Abraham att låta som killen på Lindy's.
Pak pak si vyber z bible, třeba Abrahám, Izák.
Abraham, Isak. -Nej!
A Abrahám a Mojžíš?
Och Abraham och Moses?
Abrahám se zrovna chystal chlapce zabít svým nožem, když jej Bů h zastavil.
Han skulle just döda pojken när Gud stoppade honom.
Není Alláh naším bohem tak, jako je Abrahám Vaším?
Är inte Allah Abrahams Gud. liksom din?
Tak jako Abrahám - aspoň to zkusím.
Jag är säker att Abraham hade försökt. - Okej.
Dal mu berana, takže to Abrahám nemusel udělat.
Det tror jag personligen inte på.
Takže co? Jakmile Abrahám pozdvihl svůj nůž, bylo to, jako by ho zabil ve svém srdci.
När Abraham höjde kniven, hade han dödat honom i sitt hjärta.
Víte, Bůh se táty ptal proč nezničí svého syna, stejně jako Abrahám obětoval jeho syna Izáka.
Du förstår, Gud bad pappa att förgöra sin son, ungefär som han bad Abraham offra sin son Isak.
Koroner zjistil, že Ed trpěl Marfanského syndromem, stejně jako Abrahám Lincoln.
RättsIäkaren fastställde att Ed led av Marfans syndrom.
Dědeček Abrahám předsedal tomuto rituálu s babičkou Hannah.
Morfar Abraham ledde ritualen med Mormor Hannah.
Úžasný Abrahám?
The Amazing Abraham?

Možná hledáte...