Abrahám čeština

Překlad Abrahám rusky

Jak se rusky řekne Abrahám?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Abrahám rusky v příkladech

Jak přeložit Abrahám do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

A Abrahám a Mojžíš?
А что плохого сделал Иосиф? А Авраам?
Co totiž Bůh žádal? Aby Abrahám obětoval svého jediného syna.
То, что Бог потребовал у Авраама. принести ему в жертву своего единственного сына, своего любимого сына.
Jakmile Abrahám zdvihl nůž, bylo to, jako by ho už zabil ve svém srdci.
Если Авраам занёс нож, это значит, что он как бы уже убил его в своем сердце.
Víte, Bůh se táty ptal proč nezničí svého syna, stejně jako Abrahám obětoval jeho syna Izáka.
Понимаете, Бог велел папе уничтожить сына.
Přesně jako Abrahám.
Сделал всё как Авраам в старину.
Dnes si proberemu tu část bible, kde Abrahám obětuje Izáka.
Сегодня мы собирались поговорить о том, как Авраам принес в жертву Исаака.
Abrahám taky přinesl bez zaváhání tu nejvyšší oběť.
Авраам смог принести в жертву Исаака без колебаний.
A já jsem Abrahám, syn Terachův z domu Náchora.
А я - Аврам, сын Тераха из рода Нагора.
Kolik že spravedlivých Abrahám původně slíbil, že najde v těchto zkažených městech?
Сколько праведных людей изначально Авраам пообещал найти в этих гибельных городах?
Myslím, že Abrahám byl ochotný svého syna zabít, protože mu to Bůh přikázal.
Думаю, Авраам думал об убийстве собственного сына и был готов убить своего сына, потому что сделать это ему приказал Бог.
Jako Abrahám a Sára.
Как Авраам и Сарра.
Abrahám zplodil Izáka. - Kterého chtěl obětovat.
Авраам породил Исаака, которого хотел принести в жертву.
Otec Abrahám měl sedm synů. Sedm synů měl otec Abrahám.
У отца Эйбрахама было семеро сыновей, семеро сыновей и у семи сыновей был отец Эйбрахам.
Otec Abrahám měl sedm synů. Sedm synů měl otec Abrahám.
У отца Эйбрахама было семеро сыновей, семеро сыновей и у семи сыновей был отец Эйбрахам.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »