atoll | Molly | namol | smäll

a-moll švédština

Význam a-moll význam

Co v švédštině znamená a-moll?

a-moll

molltonart som i notskrift vanligtvis skrivs utan fasta förtecken, huvudsakligen bestående av tonerna a, b, c, d, e, f och g med tonen a som tonika ackord

Možná hledáte...

a | moll