abstinenční čeština

Příklady abstinenční švédsky v příkladech

Jak přeložit abstinenční do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

U některých drog se abstinenční příznaky dostaví ihned.
För vissa droger kommer abstinenseffekterna direkt.
Má evidentně abstinenční.
Han är beroende.
Tohle by mělo zmírnit abstinenční příznaky. A tohle odstraní bolest.
Det här borde lindra symptomen efter borttagandet av handsken och det här tar bort smärtan.
Má také abstinenční příznaky, chybí mu sarkofág.
Han har också abstinens eftersom han inte använt sarkofagen.
Abstinenční příznaky jsou silné, takže na to přistoupí každý.
Abstinensen är så jobbig att alla fortsätter.
Tvůj otec má abstinenční záchvat.
Jag ringde men hon svarar inte.
Otec potřebuje dávku, má abstinenční záchvat.
Pappa mår inte bra. Han har abstinensbesvär.
Abstinenční příznaky mít nebudu.
Inte användbara.
Máte abstinenční syndrom.
Nej, smärta.
Takže jsem teď bohužel měla abstinenční období. Jedná se jen o posledních, já nevím, patnáct let.
Tyvärr så har det inte blivit så mycket, de senaste 15 åren.
Vyškrtáme abstinenční příznaky.
Först utesluter vi abstinenstecken.
Víš, všechny ty abstinenční kecy?
All den där avhållsamhetsskiten.
Bez séra má jisté abstinenční příznaky, a když jí hned nepomůžu, její imunitní systém definitivně selže.
Utan serumet får hon en form av abstinens. Om jag inte behandlar henne kan immunsystemet kollapsa.
Abstinenční příznaky.
Abstinens.

Možná hledáte...