abstraktion švédština

abstrakce

Význam abstraktion význam

Co v švédštině znamená abstraktion?

abstraktion

tankeskapelse

Překlad abstraktion překlad

Jak z švédštiny přeložit abstraktion?

abstraktion švédština » čeština

abstrakce zobecnění abstraktní pojem

Příklady abstraktion příklady

Jak se v švédštině používá abstraktion?

Citáty z filmových titulků

Konst är abstraktion.
Umění je abstrakce, ne obrázková kniha.
Formens renhet, sinnenas abstraktion.
Čistotu formy! Dokonalost! Samou podstatu smyslů!
Länder är en abstraktion.
Vlast je abstrakce.
Jag vägrar vara bunden av en abstraktion.
Já odmítám nechat se spoutat vizemi.
Från rymden liknar den en abstraktion, ett trolleritrick på en mörk scen.
Z vesmíru vypadá jako abstrakce - kouzelnický trik na tmavém jevišti.
Det finns en tanke om Patrick Bateman, en slags abstraktion. Men det finns inget egentligt jag, bara ett väsen, nåt illusoriskt.
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Det fiinns en tanke om Patrick Bateman, en slags abstraktion. Men det fiinns inget egentligt jag, bara ett väsen, nåt illusoriskt.
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Gud är en abstraktion men det får ni aldrig de där idioterna att fatta.
Bůh je jenom výmysl, ale takový omezenci jako vy to nikdy nepochopí.
Abstraktion.
Chápeš? - Jaká nemoc?
De är besatta av abstraktion.
Výlučnost. Jsou posedlí výlučností.
Som jag ser det, min son, är ålder bara en abstraktion, inte en tvångströja.
Synu, já se na to dívám tak, že věk je věcí abstraktní, ne svazující.
Kostnärerna från tidigt 1900-tal använde frigjorda penseldrag och djärva färger, medans deras teman, i hög grad, uppvisade simplifiering och abstraktion.
Bylo to volné uskupení několika malířů z počátku 20. století, kteří používali divoké tahy štětcem a výrazné barvy, a jejich díla vykazovala vysokou míru zjednodušení a abstrakce.
Det är en abstraktion.
Je to abstraktní.
Det är ingen abstraktion.
Tohle není nic abstraktního, madam.

Možná hledáte...