abstrakt švédština

abstraktní

Význam abstrakt význam

Co v švédštině znamená abstrakt?

abstrakt

endast genom tanken förnimbar något som bildats genom abstraktion.  Rumtiden är ett abstrakt begrepp. avledning till adjektivet abstrakt

abstrakt

abstrakt substantiv tråd eller stång i mekanismen hos en orgel sammanfattning, referat

Překlad abstrakt překlad

Jak z švédštiny přeložit abstrakt?

abstrakt švédština » čeština

abstraktní abstraktně abstraktivní

Příklady abstrakt příklady

Jak se v švédštině používá abstrakt?

Citáty z filmových titulků

För det första, rättvisa är ett abstrakt begrepp, helt utan verklighetsförankring.
Za prvé, spravedlnost sama je abstrakce, naprosto odloučená od reality.
Abstrakt tänkande.
Proč? - Přemýšlíš abstraktně.
Du vet lika väl som jag att deras hjärna inte är tillräckligt utvecklad för tal och abstrakt tänkande.
Víte stejně jako já, že jejich mozek není vyvinutý ani ve vokální ani v abstraktní oblasti.
Du inser snart att ingenting är abstrakt.
Všimněte si, že nemá žádné abstrakce.
Men all systematisering av företeelser måste innehålla en kritik av varje slags rationell, metafysisk eller epistemoIogisk motsägelse av ett abstrakt empiriskt begrepp, som att vara, finnas till, eller förekomma, i, eller av, företeelsen själv.
Ale posuzování každého systému jevů existuje. v každém logickém, metafyzickém, nebo epistemologickém rozporu s abstraktním empirickým konceptem, jakým je bytí, či nebytí, nebo vyskytnutí se, ve věci samé, nebo věci sama o sobě.
Och inte abstrakt mord som att skjuta en okänd fiende på slagfältet, utan att stå i ett stängt rum med en levande mänsklig varelse och trycka på avtryckaren, ansikte mot ansikte.
Ne nějaká anonymní vražda jako na bitevním poli, ale být někde s živou bytostí v místnosti, a tváří v tvář stisknout spoušť.
Ni kan inte tänka abstrakt.
Vy ani neumíte abstraktně myslet.
Nej, armbandsuret. Tid är abstrakt.
Ne, čas je abstraktní veličina, tohle jsou hodinky.
Hon målar abstrakt.
Dělá abstraktní věci.
När han tänkte på Ellen Olenska. hade det varit abstrakt, rofyllt. som en fantasikärlek i en bok eller på bild.
Kdykoli myslel na Ellen Olenskou, činil tak abstraktně, poklidně, jako by myslel na neskutečnou milovanou bytost v knize nebo na obraze.
Du kanske borde prova något mer abstrakt.
Možná bys měl zkusit něco. abstraktnějšího.
Du är abstrakt. Jag är inte abstrakt.
Žijete abstraktně.
Du är abstrakt. Jag är inte abstrakt.
Žijete abstraktně.
Det finns ett nytt ställe, Rabowitz. ledande platsen för abstrakt expressionism.
A ta nová, Rabowitzova, kde vystavují abstraktní expresionismus.

Možná hledáte...