abstrakce čeština

Překlad abstrakce švédsky

Jak se švédsky řekne abstrakce?

abstrakce čeština » švédština

abstraktion

Příklady abstrakce švédsky v příkladech

Jak přeložit abstrakce do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Umění je abstrakce, ne obrázková kniha.
Konst är abstraktion.
Za prvé, spravedlnost sama je abstrakce, naprosto odloučená od reality.
För det första, rättvisa är ett abstrakt begrepp, helt utan verklighetsförankring.
Všimněte si, že nemá žádné abstrakce.
Du inser snart att ingenting är abstrakt.
Vlast je abstrakce.
Länder är en abstraktion.
Jejich schopnost abstrakce je velmi neobvyklá.
De abstraherar ovanligt mycket.
Z vesmíru vypadá jako abstrakce - kouzelnický trik na tmavém jevišti.
Från rymden liknar den en abstraktion, ett trolleritrick på en mörk scen.
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Det finns en tanke om Patrick Bateman, en slags abstraktion. Men det finns inget egentligt jag, bara ett väsen, nåt illusoriskt.
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Det fiinns en tanke om Patrick Bateman, en slags abstraktion. Men det fiinns inget egentligt jag, bara ett väsen, nåt illusoriskt.
Protože je to abstrakce.
Det är för att det är abstrakt.
A když se na to díváš takhle, je to abstrakce.
Och när du ser det såhär, är det abstrakt.
Tam není žádná abstrakce, že?
Det är inget abstrakt med den.
To je abstrakce spravedlnosti.
Det här ska inte få hindra rättvisan.
Naopak tyto měřítka jsou nám prezetovány spíše skrze ekonomické abstrakce.
Snarare presenteras mätningarna för oss genom ekonomiska abstraktioner.
Bylo to volné uskupení několika malířů z počátku 20. století, kteří používali divoké tahy štětcem a výrazné barvy, a jejich díla vykazovala vysokou míru zjednodušení a abstrakce.
Kostnärerna från tidigt 1900-tal använde frigjorda penseldrag och djärva färger, medans deras teman, i hög grad, uppvisade simplifiering och abstraktion.

Možná hledáte...