abstrakce čeština

Synonyma abstrakce synonyma

Která slova mají podobný význam jako abstrakce?

Skloňování abstrakce skloňování

Jak se skloňuje abstrakce?

abstrakce · podstatné jméno

+
++

Příklady abstrakce příklady

Jak se používá abstrakce?

Citáty z filmových titulků

Za prvé, spravedlnost sama je abstrakce, naprosto odloučená od reality.
Abstrakce č. 15.
Je to abstrakce.
Všimněte si, že nemá žádné abstrakce.
Vlast je abstrakce.
Tady to je samý vřískot. a abstrakce.
Jejich schopnost abstrakce je velmi neobvyklá.
Jaký druh vědy? Abstrakce a rejstříky. Je to služba.
To je abstrakce, Stane.
Abstrakce?
Existuje pomyslný Patrik Bateman, jistý druh abstrakce, žádná skutečná osoba, jenom veličina, iluzorní bytost.
Bůh jen abstrakce, ale těm chudákům to nikdy nevysvětlíte.
A když se na to díváš takhle, je to abstrakce.
Tam není žádná abstrakce, že?
Umění je abstrakce, ne obrázková kniha.
Dosud to byla pouze filozofické abstrakce. Profesor Charchot. ale umožnil nám natáhnout ruku a dotknout se ho.
Pořád jenom abstrakce?
Abstrakce, symboly, slova, figury. historicky největší genocidu.
Byla to jen taková abstrakce.
Všechno přetavím do abstrakce.
Abstrakce a rejstříky.
Pro mě bylo největším poučením z těchto zážitků to, že elementární realita, která je krokem zpět z našeho každodenního vědomí, není jen filosofická abstrakce, ale že může být skutečně prožita.
Přijdete na něco, co je ještě abstraktnější,. čím dál abstraktnější dokud nedojdete do oblasti čisté abstrakce.
Zůstaňme dál od abstrakce.
Bylo to volné uskupení několika malířů z počátku 20. století, kteří používali divoké tahy štětcem a výrazné barvy, a jejich díla vykazovala vysokou míru zjednodušení a abstrakce.
Jenom v Americe je žádoucejší abstrakce.
Ale. Tohle je-- Tohle je abstrakce.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Národní identita je povětsinou ochuzující abstrakce, klisé, podobně jako rasa, třída a jiné ideologické konstrukty.
Předpokládají totiž, že mnohé vědecké konvence jsou jen historickou náhodou a stále lze formulovat nové abstrakce.
Ve strukturální biologii máme dobré abstrakce, abychom tento proces popsali.
Egyptská mlčící většina se rovněž identifikuje s autenticitou reprezentovanou různými islámskými skupinami, zatímco principy demokracie a občanských práv jí připadají jako importované západní abstrakce.
Působivé vědecké abstrakce nakonec pronikají do způsobu, jímž zakoušíme umění i jak sestavujeme zákony a formulujeme etiku.
Teorie prověřovaná v napjatě očekávaném experimentu CERN je jádrem sporu o to, které abstrakce jsou ve vesmíru elementárnější.
Když Einstein obohatil jazyk fyziky o nové abstrakce, změnila se identita prostoru a času.

Možná hledáte...