1. STUPEŇ abstraktní 2. STUPEŇ abstraktnější 3. STUPEŇ nejabstraktnější

abstraktní čeština

Význam abstraktní význam

Co znamená abstraktní?

abstraktní

který se týká představ, pocitů nebo vlastností, ne skutečných (hmotných) věcí  Pravda a krása jsou abstraktní pojmy.  abstraktní umění|zobrazuje vlastnosti věcí nebo lidí, ne jejich vnější podobu který se nezabývá konkrétními případy  abstraktní myšlení

Synonyma abstraktní synonyma

Která slova mají podobný význam jako abstraktní?

Skloňování abstraktní skloňování

Jak se skloňuje abstraktní?

abstraktní · přídavné jméno

+
++

Příklady abstraktní příklady

Jak se používá abstraktní?

Jednoduché věty

Poezie je krajně abstraktní záležitost a proto si právem děláme starosti o její budoucnost ve světě ovládaném obrázky, které skutečnost zrcadlí analogicky.

Citáty z filmových titulků

Na obrazovce se budou zobrazovat různé abstraktní výjevy, jež by se mohly objevovat ve vašich myslích, kdybyste této hudbě naslouchali v koncertním sále.
Tohle je Markéta. Znáš její abstraktní obrazy?
Je naprosto abstraktní a tudíž vzdálená člověčenství.
Je abstraktní logická myšlenka vůbec možná bez jazyka?
Abstraktní pojem intelektuální společnosti je nad jejich chápání.
Abstraktní pojmy jako třeba vůdcovství či věrnosti jsou patrně Vanně jasné.
Pablo Picasso, zakladatel moderního umění a nepochybně největší abstraktní malíř poprvé maluje v pohybu.
Souhlasím. Ale tvoje marxistická analýza je abstraktní.
Abstraktní věci, zátiší, krajiny a tak.
Nejedná se tu abstraktní počty.
A ty abstraktní obrazy?
Znepokojující abstraktní symbolismus.
Že to pro vás není nějaká abstraktní věc. jako pro ostatní.
Waring Hudsucker je abstraktní umění na chodníku.
To nemůže být abstraktní obraz, když zpodobňuje jeho oči,. protože ty nejsou abstraktní, takže ten obraz se na vás dívá jako já.
Subjekt udělal skok z rutiny zapamatovat k pochopení abstraktní teorie.
Více abstraktní než je dělal pár měsíců předtím.
Víte stejně jako já, že jejich mozek není vyvinutý ani ve vokální ani v abstraktní oblasti.
Nemožné je abstraktní pojem, a vyšší stav mysli.
Možná dokonce údaje abstraktní. ŘekIi bychom myšIenky.
Abstraktní?
Znáš její abstraktní obrazy? - Ovšem.
Domov je abstraktní myšlenka. Domov je uspořádání, stav mysli.
Může mi někdo uvést konkrétní příklad této abstraktní teorie?
Moje velitelství si myslí, že vaše požadavky jsou abstraktní.
Velitelství namítá, že vaše požadavky jsou příliš abstraktní.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jenže pro právníky, jako je žalobce ICC, jsou abstraktní požadavky spravedlnosti barvitější než veškerá konkrétní povinnost zajistit ochranu.
Popper poznamenal, že otevřenou společnost mohou ohrožovat abstraktní univerzální ideologie, jako jsou komunismus a fašismus.
Terorismus je navíc abstraktní pojem, jenž hází do jednoho pytle všechna politická hnutí uchylující se k teroristické taktice.
Na druhé straně je ale třeba říci, že abstraktní etická idea, že všechny lidské bytosti mají právo na stejné ohledy, nemůže být naplňována způsobem, jakým normálně pohlížíme na povinnosti politických vůdců.
Takovéto otázky ještě nikdy v minulosti nebyly tak naléhavé, zčásti proto, že základní demokratické hodnoty bývaly méně abstraktní, než se jeví dnes.
Spor zůstával celá léta v abstraktní rovině, jako pouhá debata o tom, co by se v budoucnu mohlo stát; nakonec tyto konkurenční názory v roce 1993 podrobila zkoušce dohoda z Osla s OOP.
Uchopily abstraktní a nesmírně velký problém a přetavily ho v dosažitelné cíle.
Mají za to, že žádná ryze abstraktní argumentace nás nemůže přimět, abychom jednali tak, jak nechceme.
Hrozba, kterou by představovala druhá varianta, není abstraktní: hranice království jsou velmi propustné.
Hledáme-li abstraktní princip, jehož bychom se měli v otázkách přistěhovalectví držet, liberalismus jej nedokáže zajistit.
Krátce, úkolem dne by se měly stát méně abstraktní obavy o evropskou identitu a praktičtější snaha usilující o její vymezení prostřednictvím skutků, nikoliv symbolů.
Další dodávají, že některé významné skutečnosti sice zbývá zodpovědět, ale ty že jsou v podstatě abstraktní a tudíž nepodstatné pro lidské ambice.
Tahle otázka není ani zdaleka abstraktní.
Abstraktní myšlenky jsou pro něj luxus, který si žádá čas, informace a důvod uvažovat o věcech, které na první pohled vypadají jako odkudsi z jiné galaxie.
Musí svá abstraktní slova převést v činy.
Tato netolerance není slepá; je zaměřená proti lidem odlišné rasy, přesvědčení nebo názorů, kteří představují v nejlepším případě jakousi abstraktní entitu a v nejhorším případě hrozbu.
Mohli bychom ale nyní s takovou připraveností počítat dnes, v době, kdy je hrozba reálná, ale mnohem více rozptýlená, abstraktní, latentní a začasto geograficky velmi vzdálená?
Mezinárodní měnový fond si ale ještě nepoložil otázku, proč k těmto chybám došlo. Musí svá abstraktní slova převést v činy.

Možná hledáte...