abstraktní čeština

Překlad abstraktní bulharsky

Jak se bulharsky řekne abstraktní?

abstraktní čeština » bulharština

отвлечен абстрактен

Příklady abstraktní bulharsky v příkladech

Jak přeložit abstraktní do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Na obrazovce se budou zobrazovat různé abstraktní výjevy, jež by se mohly objevovat ve vašich myslích, kdybyste této hudbě naslouchali v koncertním sále.
Това което ще видите на екрана. е поредица от различни абстрактни образи. който може да ви минат наум. ако седяхте в концертна зала слушайки тази музика.
Znáš její abstraktní obrazy?
Познаваш картините й.
Není to tak abstraktní.
Не толкова обобщено.
Víte stejně jako já, že jejich mozek není vyvinutý ani ve vokální ani v abstraktní oblasti.
Вие, както и аз знаете, че тяхната мозъчна система не е развита за говор, камо ли за абстрактно мислене.
Byli pro ně pouze abstraktní pojem, pouhý nástroj politiky.
Освен като абстракции, използвани за политически инструмент.
Nejedná se tu abstraktní počty.
Не подлежат на абстрактно броене.
Hi-Tech nábytek, křiklavě žluté tapety, abstraktní obrazy, zkrátka všechno, co zamaskuje nepřítomnost myšlenky v řeči.
За да маскираме отсъствието на всякаква новост в речта ви.
Nesmíte si nechat vnutit nějaké abstraktní představy o lásce nebo manželství.
Не трябва да се насилваш и да възприемаш някаква странна. представа за любовта или. за брака.
Řekni, že to rozhodně není neoklasické, ale vyvolává to určité abstraktní představy.
Но пък има някои абстрактни елементи.
Čas je stejně tak abstraktní.
Времето е прекалено абстрактно и без това.
Abstraktní předehra?
Дяволски Феарплей?
Já myslela, že znám abstraktní malíře v New Yorku, ale Pollocka ne.
Мислех, че познавам всички абстрактни художници в Ню Йорк. а не познавам Джаксън Полък!
Abstraktní umění naráží ale často na nepochopení a netolerantnost.
Абстрактното маскиране често води до объркване и липса на толерантност.
Současné abstraktní.
Съвременно изкуство, нали?

Možná hledáte...