danism švédština

Význam danism význam

Co v švédštině znamená danism?

danism

danskt särdrag grammatiskt eller i form av ord eller uttryck som i språkligt lån överförs till ett annat språk

Možná hledáte...