čeština | angličtina | němčina | ruština
Dion | icon | apod | apron

'pon angličtina

Význam 'pon význam

Co v angličtině znamená 'pon?

'pon

Often found in expressions such as: