upon | pozn | pony | porn

'pon angličtina

Význam 'pon význam

Co v angličtině znamená 'pon?

'pon

Often found in expressions such as:
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »