ony | posy | puny | Tony
C1

pony angličtina

pony, poník, miniaturní

Význam pony význam

Co v angličtině znamená pony?
Definice v jednoduché angličtině

pony

A pony is a breed of horses that are small in size even when full grown.

pony

a range horse of the western United States an informal term for a racehorse he liked to bet on the ponies poník any of various breeds of small gentle horses usually less than five feet high at the shoulder a literal translation used in studying a foreign language (often used illicitly) (= shot glass) a small glass adequate to hold a single swallow of whiskey
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad pony překlad

Jak z angličtiny přeložit pony?

pony angličtina » čeština

pony poník miniaturní malý kolibří poník-animal

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako pony?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady pony příklady

Jak se v angličtině používá pony?

Jednoduché věty

In my world everyone's a pony and they all eat rainbows and poop butterflies.
V mém světě je každý poník a nejí nic jiného než duhy a kadí motýly.

Citáty z filmových titulků

I shall quite enjoy a trot on Shanks' pony.
Vychutnám si poklus po svých! Nashle!
Do you want me to put reins on you, like a pony?
Chceš, abych ti navlékla otěže jako poníkovi?
Ifyou're here when the boat pulls out, the boys'll certainly lead your pony out from under you.
Budete-li tu po odjezdu lodi, hoši už vám to spočítají.
Pony, that means us.
Pony, to bylo na nás.
Pony stepped in a dog hole.
Kůň šlápnul do psouní díry.
Go on there, pony!
Gusi, ty troubo, vidíš, cos udělal?
Where did you get the dog-and-pony act?
Kde jsi sehnal tuhle sbírku šašků?
Lead the pony around the corner.
Košík nechte za rohem.
My pony's name is Invincible.
Můj poník je Neporazitelný.
Well, that's rather an imposing name for a pony.
To je na poníka dost velkolepé jméno.
Go back to your pony, and I'll come and see you ride in a minute.
Vrať se k poníkovi, za chvíli tam přijdu.
Look, I'm on my pony.
Podívej, jedu na svém poníkovi.
Yes, I'm going to buy her a pony, the likes of which. this town has never seen.
Koupím ti nejhezčího poníka ve městě.
Watch Daddy put your pony over it, Bonnie. Now, watch!
Podívej, jak poník skáče přes překážku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The Dalai Lama's message of peace, love, and reconciliation has found adherents among Hollywood movie stars, pony-tailed hippies, Irish rock musicians, and Indian politicians.
Dalajlamovo poselství míru, lásky a usmíření si našlo stoupence mezi hollywoodskými filmovými hvězdami, culíkatými hipíky, irskými rockery i indickými politiky.

pony čeština

Překlad pony anglicky

Jak se anglicky řekne pony?

pony čeština » angličtina

pony punch
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...