čeština | angličtina | němčina | ruština
ani | aniž | ix | Brix

*nix angličtina

Význam *nix význam

Co v angličtině znamená *nix?

*nix

(computing, Internet) Unix and various other similar and/or compatible operating systems.