čeština | angličtina | němčina | ruština
alone | Jason | arson | agonie

-asone angličtina

Význam -asone význam

Co v angličtině znamená -asone?

-asone

(chemistry) Used to form names of generic corticosteroid drugs.

Možná hledáte...

-assed | -aster | -astic | -ase | -asm | -ass | -ast