čeština | angličtina | němčina | ruština
lasse | asset | raised | masse

-assed angličtina

Význam -assed význam

Co v angličtině znamená -assed?

-assed

(US, slang, vulgar) Adjective intensifier.

Možná hledáte...

-ass | -asone | -aster | -astic | -ase | -asm | -ast