attic | antic | basic | rustic

-astic angličtina

Význam -astic význam

Co v angličtině znamená -astic?

-astic

Used to form adjectives from nouns, often with the meaning meaning "of, or relating to".
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-aster | -ast | -asone | -assed | -ase | -asm | -ass