čeština | angličtina | němčina | ruština
antic | asic | attic | Baltic

-astic angličtina

Význam -astic význam

Co v angličtině znamená -astic?

-astic

Used to form adjectives from nouns, often with the meaning meaning "of, or relating to".

Možná hledáte...

-aster | -ast | -asone | -assed | -ase | -asm | -ass