čeština | angličtina | němčina | ruština
aniont | iont | absint | bigot

-biont angličtina

Význam -biont význam

Co v angličtině znamená -biont?

-biont

(biology) a discrete living organism that has a specified mode of living

Možná hledáte...