čeština | angličtina | němčina | ruština
god | ago | ego | egon

-go- angličtina

Význam -go- význam

Co v angličtině znamená -go-?

-go-

(pharmacology) a shortened allomorph of the monoclonal antibody affixes -got- and -gov-, used before the affixes -xi- and -zu- for ease of pronunciation

Možná hledáte...

-gon | -gony | -got- | -gov-