čeština | angličtina | němčina | ruština
gott | got | goto | gotta

-got- angličtina

Význam -got- význam

Co v angličtině znamená -got-?

-got-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets testicular tumors

Možná hledáte...

-gony | -gov- | -go- | -gon