gott | goto | Goth | govt

-got- angličtina

Význam -got- význam

Co v angličtině znamená -got-?

-got-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets testicular tumors
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-gony | -gov- | -go- | -gon