gov | got | gout | gott

govt angličtina

Příklady govt příklady

Jak se v angličtině používá govt?

Citáty z filmových titulků

Excellency, the Govt. changes its policies often. You could be called back soon.
Vaše excelence, vláda mění svou politiku často, třeba budete brzy odvolán zpět.
The Govt's factionalised, and has cut my forces.
Vláda je zkorumpovaná, zredukovala moji armádu.
You're friends with Lau of the Black Flag Army. But he doesn't follow orders from Central Govt.
Vím, že se přátelíš s Lauem, velitelem armády Černého Praporu, který neplní nařízení centrální vlády.
Excellency, they were Govt. trained. So they would not act without a reason.
Jakožto trénovaní vojáci by tito muži nejednali bezdůvodně.
What the Govt. discards, you retain.
Nic než smetí, kterého se vláda zbavila.
By law, you can't kill me, you must hand me to the Govt.
Podle práva mě nemůžete zabít, musíte mě vydat guvernérovi.
How will you explain it to the Chinese Govt.? Don't let even one Chinese live.
Nenecháme odejít jediného živého číňana.
Then I won't have to explain to any Govt.!
Pak nebudu muset vaší vládě nic vysvětlovat!
I can't understand Govt.
Nedokážu pochopit vládní politiku.
I was a top Secret Govt. official.
Byl jsem tajným vládním agentem. - Jo, jo, omlouvám se.
Defence Minister, CAG report says old defective Russian spare parts were procured by the govt.
Zpráva Ministerstva obrany říká, že staré a poruchové ruské díly byly prověřeny vládou.
Besides, I'm negotiating with the govt., so I may be watched.
Kromě toho ta vyjednávání, mohu být sledován.
Secretary to the Govt of India.
Tajemník indické vlády.
Fearing that it would be exposed, the Govt shut down the Program.
V obavě, že by být vystavena, Govt vypnutí programu.
Doporučujeme...Angličtina do kapsySlovní zásoba pro pokročiléKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...