čeština | angličtina | němčina | ruština
agony | pony | ony | bony

-gony angličtina

Význam -gony význam

Co v angličtině znamená -gony?

-gony

Forms nouns that describe the genesis of a class of thing

Možná hledáte...

-gon | -got- | -gov- | -go-