your | tour | sour | pour

-iour angličtina

Význam -iour význam

Co v angličtině znamená -iour?

-iour

(no longer productive) Suffix added to verbs to form nouns.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ion | -iot