zmar | Mary | Marx | mart

-mar- angličtina

Význam -mar- význam

Co v angličtině znamená -mar-?

-mar-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets mammary tumors
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-mania | -ma- | -machy | -made | -man | -mance | -mas | -mancy | -mane | -mab | -mans | -manie