ander | Arne | roden | arzén

Arden angličtina

Význam Arden význam

Co v angličtině znamená Arden?

Arden

A en given name. A en given name. A community in Central Frontenac, Frontenac County, Ontario. A village and art colony in New Castle County, Delaware. A neighborhoud in Indianapolis, Indiana. An unincorporated community in Douglas County, Missouri. A former unincorporated community in Clark County, Nevada, now part of the town of Enterprise, Nevada. A hamlet in New York. An unincorporated community in Buncombe County, North Carolina. A tiny town in Irion County, Texas. An unincorporated community in Stevens County, Washington. A small unincorporated community in Barbour County, West Virginia. A small unincorporated community in Berkeley County, West Virginia. A village in Argyll and Bute council area, Scotland. A neighbourhoud in Glasgow, Scotland. An area in Warwickshire, England.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

arden čeština

Příklady Arden anglicky v příkladech

Jak přeložit Arden do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Pan Nicholas Arden?
Mr. Nicholas Arden?
Jste, ehm, Nicholas Arden?
Are you, uh, Nicholas Arden?
Promiňte, ubytoval se již pan Nicholas Arden?
Pardon me. Has Mr. Nicholas Arden arrived yet?
Myslím, že tu mám rezervaci. na jméno Arden.
I believe you have a reservation for me-Arden.
Pan Nicholas Arden.
Mr. Nicholas Arden.
Nicholas Arden je teď můj.
Mr. Arden's mine now.
Vy jste pan Arden?
Your name Arden?
Jste Nicholas Arden?
You Nicholas Arden?
Nicholas Arden.
Nicholas Arden.
Pan Nicholas Arden, respektovaný člen místní advokacie. je obviněn především z bigamie. ale je také účastníkem jedné, nebo dvou dalších žalob.
Mr. Nicholas Arden, a respected member of the local bar. is charged primarily with bigamy. but is also a party to one or two other actions.
Současně, Vaše Ctihodnosti. pan Arden vznáší protižaloby na rozvod proti. paní Biance Steele Ardenové a paní Ellen Wagstaff Ardenové.
At the same time, Your Honor. Mr. Arden is bringing countersuits for divorce against. Mrs. Bianca Steele Arden and Mrs. Ellen Wagstaff Arden.
Vaše ctihodnosti, proti paní Ellen Wagstaff Ardenové. jmenuje pan Arden jako svědka, pana Stephena Burketta.
Your Honor, against Mrs. Ellen Wagstaff Arden. Mr. Arden names as corespondent, Mr. Stephen Burkett.
Kde je Arden?
Where's Arden?
Arden nás zkontaktoval!
Arden has made contact.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »