absolventský čeština

Příklady absolventský anglicky v příkladech

Jak přeložit absolventský do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Paní učitelko, schovejte absolventský oblek, neboť hodlám setrvat v nejnižším ročníku, na neurčito.
Well, teacher, don't start pressing' your dress for my graduation. 'Cause I intend to stay in my own low class, indefinitely.
Slyšel jsem, že absolventský ročník si pronajal skladiště v Baysonu, aby tam uspořádal ples.
I'm told that the senior class at the high school. has got use of the warehouse in Bayson. for the purpose of putting on a senior dance.
Tady máš absolventský odznak.
Here, a graduation pin.
Potom zaveďte absolventský příplatek pro ty s výbornými studijními výsledky.
Then introduce a special graduate allowance for those with Firsts and Upper Seconds.
Pomohl jsem mu s odpověďmi na absolventský certifikát.
I gave him the answers during exams.
Dámy a pánové, představuji vám absolventský ročník 1998.
Ladies and gentlemen, I present to you the graduating class of 1 998.
Mám námět na absolventský film.
I have an idea for a dissertation film.
Na absolventský ples.
Homecoming dance.
Mrzí mě, že jsem prošvihl Allegřin absolventský večírek.
John, look I'm sorry I missed Allegra's nursing school graduation.
A řekli, kde bude absolventský večer.
But they announced where the seniors are having grad night.
Ale to já mám absolventský výlet.
But, I have this alumni trip then.
Jsem tady na Northwestern absolventský rozhovor.
I'm here for my Northwestern alumni interview.
Teď mě profesorka chce použít na její absolventský program.
Now the prof wants me to apply to her graduate program.
Zůstává na jeho absolventský rok, my víme.
He's staying his senior year, we know.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...