absolventský čeština

Příklady absolventský rusky v příkladech

Jak přeložit absolventský do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Absolventský ročník 1956.
Выпуск пятьдесят шестого.
Na absolventský ples.
На праздничные танцы.
Moje máma zastává absolventský úřad v Princetonu, takže by mohla někomu zavolat, pokud by ti to nějak pohomlo.
Моя мама находится в правлении выпускников в Принстоне, таким образом она может позвонить, если ты думаешь, что я мог бы помочь тебе.
Možná zpovídám FBI agenty v důchodu pro absolventský buletin.
Может, я беседую с вышедшими на пенсию агентами для студенческой брошюры.
Mám absolventský titul ze Středo--stoletého kýči.
У меня есть диплом о высшем образовании в Мид-Сенчари Китч.
Něco jako absolventský večírek.
Что-то вроде выпускного.
Co? Můj zítřejší absolventský večer seminářů.
Окончание моего курса по психологии.
Je to absolventský prsten pro Cece.
Это кольцо для Сиси.
Absolventský seminář.
Лекция для выпускников.
Absolventský klíč.
Ключ выпускника.
Richardův absolventský klíč.
Ключ выпускника Ричарда.
Je tu někde absolventský pokoj, - kde můžeme získat informace?
Ладно, тут где-нибудь есть зал выпускников, где можно найти информацию?
Někdo z vás má absolventský klíč?
У вас есть ключ выпускника?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...