absolventský čeština

Příklady absolventský švédsky v příkladech

Jak přeložit absolventský do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Paní učitelko, schovejte absolventský oblek, neboť hodlám setrvat v nejnižším ročníku, na neurčito.
För min examen behöver ni inte stryka klänningen, lärarinnan. Jag kommer nämligen att gå i första klassen resten av livet.
Slyšel jsem, že absolventský ročník si pronajal skladiště v Baysonu, aby tam uspořádal ples.
Jag har fått veta att avgångsklassen har tillgång till ett lager i Bayson där de tänker anordna dans.
Pomohl jsem mu s odpověďmi na absolventský certifikát.
Jag hjälpte honom vid slutexamen.
Absolventský ročník 1956.
Från årgång 56.
Na absolventský ples.
Till balen.
Poslouchejte, přestaňte se hádat, je to absolventský svátek oslavujme ho.
Hör på nu. Bråka inte. Vi har fest.
Jsem tady na Northwestern absolventský rozhovor.
Jag är här för min intervju till Northwestern.
Teď mě profesorka chce použít na její absolventský program.
Nu vill professorn att jag söker till hennes klass.
Absolventský ročník 2012.
Avgångsklass år 2012.
On je tak trochu důležitý absolventský spolupracovník-- řekl, abych začala pracovat na mém přípitku na prváckou večeři.
En viktig ex-student. Sade åt mig att börja jobba på talet.
Něco jako absolventský večírek.
Du vet, som en examensfest.
Můj zítřejší absolventský večer seminářů.
Min EST-examen i morgon kväll. - Just det.
V Rudé místnosti, kde jsem byla vycvičena, kde jsem vyrostla, mají absolventský obřad.
I röda rummet där jag blev tränad, där jag växte upp. De hade en examensceremoni.
Měla doktorát. Matka měla jen absolventský diplom.
Hon hade en doktorsexamen tror jag, medan mamma bara hade grundexamen.

Možná hledáte...