absolvovat čeština

Překlad absolvovat rusky

Jak se rusky řekne absolvovat?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absolvovat rusky v příkladech

Jak přeložit absolvovat do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

To od vás nebylo pěkné, nechat mě absolvovat celou scénku.
И зачем было заставлять меня распинаться перед вами?
Musím tohle absolvovat?
Обязана ли я проходить через все это?
Pane, možná mi do toho nic není, ale někteří vojáci jsou obzvláště zneklidnění skutečností, že neustále zvyšujete počet letů, které musí absolvovat.
Что-нибудь еще? Сэр, может, это не мое дело, но, понимаете, людей сильно беспокоит тот факт, что вы постоянно поднимаете норму боевых вылетов, сэр.
A absolvovat ten úřední vopruz?
Ты хочешь отнять у меня напарника?
Proč tohle musím absolvovat pokaždý?
Неужели я должен проходить через это каждый раз?
Samozřejmě, nejdřív musíš absolvovat právnickou školu, ale.
Конечно, сначала не помешало бы закончить юридическую школу, но.
Bez praxe v nemocnici jste přece nemohl absolvovat.
Вы бы не смогли его закончить, не пройдя клиническую практику.
Víš, můžeš se ještě vrátit a absolvovat příští rok. pořád můžeš získat titul. Oh, vážně můžu?
И повесить это на зеркало заднего вида, хвастаясь всем дружкам, что выпустился.
Jak jsi to mohla absolvovat čtyřikrát!
Не могу поверить, что у тебя это 4-й раз.
Absolvovat kurz sebeúcty o tři týdny dříve je úspěch.
Выпуск из класса повышения самооценки на три недели раньше срока - это настоящее достижение.
Pokud nechcete absolvovat test a chcete se znemožnit..
Если она станет известной таким способом, это будет крах всех моих планов на нее!
Měl jen absolvovat pár psychologických testů, ale on to odmítl.
Осталось всего несколько психологических тестов,...и он вдруг отказался.
Můžete strávit 30 dní ve vězení nebo můžete absolvovat kurs vnímavosti s lidmi, jejichž zkušenosti jsou trochu rozdílné od těch vašich.
Или вы проведете 30 дней в тюрьме, или вы проведете время в обществе людей, жизненный опыт которых отличается от вашего.
Všichni moji studenti musí absolvovat celý kurz.
Все мои студенты заканчивают весь курс.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zkuste však absolvovat o něco více kurzů ekonomie nebo strávit nějaký čas na pokročilých seminářích a uděláte si odlišný obrázek.
Но если вы пройдёте ещё несколько курсов экономики или проведёте некоторое время на семинарах продвинутого обучения, у вас сложится иная картина.
Prozradili mi, že v minulosti museli pacienti s hepatitidou cestovat několik hodin k diagnóze a léčbě do městské nemocnice, přičemž mnozí další, kteří nebyli schopni tuto cestu absolvovat, museli trpět bez léčby.
Они мне рассказали, что раньше больным, страдающим от гепатита, приходилось ехать несколько часов, чтобы пройти диагностику и лечение в городской больнице, в то время как многие другие, кто не мог позволить себе такую поездку, мучились без лечения.
Pro venkovské ženy a muže z toho vyplývá nutnost absolvovat více než miliardu cest pro zaslané peníze.
А это означает более одного миллиарда поездок сельских жителей за своими деньгами.
Jak ovšem ukázali vědci, Afričané jsou ve skutečnosti naprosto způsobilí spolehlivě absolvovat antoretrovirální léčbu - mnohdy způsobilejší než Severoameričané.
Как показали исследователи, правда состоит в том, что африканцы вполне способны строго придерживаться антиретровирусной терапии - чаще всего лучше, чем североамериканцы.
To vyžaduje jiný druh síly - takový, který je schopen absolvovat místo sprintu maraton a dokáže snášet nasazení významných sil po dosti dlouhá období.
Для этого требуются военные силы другого типа, способные выдержать марафон, а не спринт, и обеспечить крупное развертывание войск в течение продолжительного периода времени.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...