absolutno čeština

Překlad absolutno rusky

Jak se rusky řekne absolutno?

absolutno čeština » ruština

абсолют
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absolutno rusky v příkladech

Jak přeložit absolutno do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Konečně obejmul Absolutno, okouzlen Pravdou. a málem ho to zničilo.
Он познал Абсолют и был настигнут Истиной и она его чуть не раздавила!
Jak to myslíš, absolutno?
Что ты имеешь в виду под Абсолютом?
Přece jsi říkal, že všechno je absolutno.
Ты же сам сказал, что всё есть Абсолют.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »