absolutno čeština

Překlad absolutno anglicky

Jak se anglicky řekne absolutno?

absolutno čeština » angličtina

absolute
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absolutno anglicky v příkladech

Jak přeložit absolutno do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ty věříš jen v absolutno.
You only have faith in the absolute.
Konečně obejmul Absolutno, okouzlen Pravdou. a málem ho to zničilo.
He finally embraced the Absolute, was finally ravished by Truth and it goddamned near destroyed him!
Když chceš absolutno, musíš být ochoten dát absolutní cenu.
If you want the ultimate, you gotta be willing to pay the ultimate price.
Jak to myslíš, absolutno?
What do you mean about the absolute?
Přece jsi říkal, že všechno je absolutno.
You yourself said everything is the absolute.
Můj otec mě naučil, že neexistuje žádné absolutno, dokonce ani v bibli ne.
My father taught me that there's no absolute, not even in a Bible.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »