absolutno čeština

Překlad absolutno italsky

Jak se italsky řekne absolutno?

absolutno čeština » italština

assolutezza assolute

Příklady absolutno italsky v příkladech

Jak přeložit absolutno do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Konečně obejmul Absolutno, okouzlen Pravdou. a málem ho to zničilo.
È stato finalmente violentato dalla verità e questo lo ha quasi distrutto.
Všeprostupující, přesto neznečištěn. Já jsem Átman (subjektivní Absolutno). Tento chlapec vidí věčnou pravdu o sobě, aniž by se o to snažil.
Onnipervadente, benché incontaminato, io sono l'Atman, il Sé interiore.
Když chceš absolutno, musíš být ochoten dát absolutní cenu.
Se vuoi il massimo, devi essere pronto a pagare il massimo.
Nepřišli jsme pro absolutno. Nechceme ani vykoupení.
Non siamo venuti per un 'assoluzione, non abbiamo chiesto di essere redenti.
Můj otec mě naučil, že neexistuje žádné absolutno, dokonce ani v bibli ne.
Mio padre mi ha insegnato che non esiste una verita' assoluta. Nemmeno in una Bibbia.

Možná hledáte...