absolutno čeština

Příklady absolutno portugalsky v příkladech

Jak přeložit absolutno do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Konečně obejmul Absolutno, okouzlen Pravdou. a málem ho to zničilo.
Abraçou finalmente o Absoluto, enamorado pela Verdade. e quase foi destruído!
Jak to myslíš, absolutno?
O que quer dizer sobre o absoluto?
Přece jsi říkal, že všechno je absolutno.
Você mesmo disse tudo é o absoluto.

Možná hledáte...