absolutno čeština

Překlad absolutno francouzsky

Jak se francouzsky řekne absolutno?

absolutno čeština » francouzština

absolu

Příklady absolutno francouzsky v příkladech

Jak přeložit absolutno do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Konečně obejmul Absolutno, okouzlen Pravdou. a málem ho to zničilo.
Enfin embrassé I'absolu, enfin été violé par la Vérité. et la garce a failli le détruire.
Když chceš absolutno, musíš být ochoten dát absolutní cenu.
L'expérience ultime se paie au prix ultime.

Možná hledáte...