absolvovat čeština

Význam absolvovat význam

Co znamená absolvovat?

absolvovat

něco vykonat nebo se toho zúčastnit  absolvovat zkoušku, dokončit studium kniž. propustit z odpovědnosti; udělit absolutorium círk. udělit rozhřešení (absoluci)

Synonyma absolvovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako absolvovat?

absolvovat čeština » čeština

zakončit vykonat vrcholit udělit akademickou hodnost graduovat

Časování absolvovat časování

Jak se časuje absolvovat?

absolvovat · sloveso

Příklady absolvovat příklady

Jak se používá absolvovat?

Citáty z filmových titulků

To od vás nebylo pěkné, nechat mě absolvovat celou scénku.
Hodlám absolvovat cestu do budoucnosti.
Musím tohle absolvovat?
Pane, možná mi do toho nic není, ale někteří vojáci jsou obzvláště zneklidnění skutečností, že neustále zvyšujete počet letů, které musí absolvovat.
Cestu do chrámu Šaolin jsem si už dávno přál absolvovat.
A absolvovat ten úřední vopruz?
Proč tohle musím absolvovat pokaždý?
To je Charles Duchemin, to on musí absolvovat můj test.
Budeme muset absolvovat všechno znovu a znovu.
Doufejme, že už to nebudeme muset nikdy absolvovat.
Nevím, jestli to víte, pane doktore, že jsem chtěl u vás absolvovat.
Musíme to absolvovat.
Samozřejmě, nejdřív musíš absolvovat právnickou školu, ale.
Bez praxe v nemocnici jste přece nemohl absolvovat.
Dostat se na vysokou školu a absolvovat.
Proč tohle musím absolvovat pokaždý? Hele, kladivo!
Kromě toho nejsem schopen absolvovat takovou cestu.
Abychom umožnili starším studentům absolvovat a aby se studenti nižších ročníků mohli zapsat jinam, byl výbor tak laskav a odložil datum uzavření o jeden rok.
Víš, můžeš se ještě vrátit a absolvovat příští rok. pořád můžeš získat titul. Oh, vážně můžu?
Jak jsi to mohla absolvovat čtyřikrát!
Absolvovat kurz sebeúcty o tři týdny dříve je úspěch.
Pokud nechcete absolvovat test a chcete se znemožnit..
Měl jen absolvovat pár psychologických testů, ale on to odmítl.
Můžete strávit 30 dní ve vězení nebo můžete absolvovat kurs vnímavosti s lidmi, jejichž zkušenosti jsou trochu rozdílné od těch vašich.
Všichni moji studenti musí absolvovat celý kurz.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prozradili mi, že v minulosti museli pacienti s hepatitidou cestovat několik hodin k diagnóze a léčbě do městské nemocnice, přičemž mnozí další, kteří nebyli schopni tuto cestu absolvovat, museli trpět bez léčby.
Pro venkovské ženy a muže z toho vyplývá nutnost absolvovat více než miliardu cest pro zaslané peníze.
Jak ovšem ukázali vědci, Afričané jsou ve skutečnosti naprosto způsobilí spolehlivě absolvovat antoretrovirální léčbu - mnohdy způsobilejší než Severoameričané.
MOOC umožňují neomezenému počtu studentů absolvovat kurzy v téměř jakémkoliv oboru, od informatiky po hudbu, přičemž vyučovat je budou špičkoví světoví specialisté.
To vyžaduje jiný druh síly - takový, který je schopen absolvovat místo sprintu maraton a dokáže snášet nasazení významných sil po dosti dlouhá období.
Zkuste však absolvovat o něco více kurzů ekonomie nebo strávit nějaký čas na pokročilých seminářích a uděláte si odlišný obrázek.

Možná hledáte...