čeština | angličtina | němčina | ruština

absolventův čeština

Význam absolventův význam

Co znamená absolventův?

absolventův

náležející absolventovi  Každý absolventův diplom musí být podepsán děkanem fakulty.

Možná hledáte...