čeština | angličtina | němčina | ruština

absolvování

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje absolvování?

absolvování · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...