absorbovat čeština

Význam absorbovat význam

Co znamená absorbovat?

absorbovat

přijmout (přijímat) do sebe

Synonyma absorbovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako absorbovat?

Příklady absorbovat příklady

Jak se používá absorbovat?

Citáty z filmových titulků

Musíte rychle bombardovat monstrum guilalaniem, tak zablokujete jeho schopnost absorbovat energii.
Ale co mohlo absorbovat tolik energie a přežít?
Dost prostoru absorbovat sílu úderu bez zlomenin.
Její obrana je nejspíš schopná absorbovat příchozí hmotu i energii.
Štíty jako jediné mohou absorbovat takové množství energie.
Bude absorbovat energii v mnoha různých podobách.
Tak byste mohla kofein absorbovat rovnou.
Určité filmy se mohou pokusit absorbovat naši negativní energii. v naději, že snad. dokáží udržet naše nejtemnější emoce v klidu.
Myslím. Může absorbovat elementy, které potřebuje pouze ve fyzické formě.
I mé buňky se dokážou proměnit. Absorbovat obrovské množství energie.
Když tady umístíte isomagnetický kolektor, měl by absorbovat jakékoliv reziduální částice.
Brnění toho bojovníka má schopnost odolat našim nejlepším průbojným projektilovým zbraním. Stejně jako absorbovat střelu z energetické zbraně.
Myslíme, že to má co dělat s tím, jak supravodivé krystali v bráně dokáží absorbovat elektriku.
Nezvládla absorbovat tolik energie!
Co by mohlo absorbovat tolik energie a přežít?
Absorbovat, zpracovat a vyloučit.
Axonit dokáže absorbovat, konvertovat, vysílat. a programovat všechny formy energie.
Viděl jsi jak náš Axonit dokáže absorbovat životní energii z lidského těla.
Snažíte si mi říct, že dokážete absorbovat celý výkon komplexu do policejní budky?
Je to tvoje nízká schopnost absorbovat živiny.
Nehledě na to, kolik síly dokážeš absorbovat z těch přizdisráčů, tak mě nemůžeš překonat!
Můžu absorbovat všechny schopnosti.
A o co my se tu snažíme je, pomoct ti absorbovat. co nejvíce těchto stresových faktorů. abys měla možnost se vyléčit. způsobem, jakým potřebuješ.
Může absorbovat elementy, které potřebuje pouze ve fyzické formě.
Z toho vyplývá, že postižení mohli některé z nich absorbovat. kůží? To je nemožné.
Zkoušeli jsme různé polštářky, které by to mohly absorbovat.
A pokud budu muset absorbovat Jackie Tyler abych se k němu dostal tak to udělám.
Pokaždé když si dala talíř těstovin nebo krajíc chleba nebo nářez sojové omáčky. její tenké střevo se více a více poškozovalo. méně schopno absorbovat vitamíny a minerály do jejího krevního oběhu.
Její tělo nedokázalo absorbovat dostatek niacinu, to způsobila pelagru.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jen těžko lze popírat spravedlnost rozdělení schopnosti atmosféry absorbovat naše emise skleníkových plynů rovným dílem mezi všechny obyvatele planety.
Právě proto jsou dnešní politiky zaměřené na ožebračení sousedů tak ničivé: přestože nakonec některá země bude muset přebytky a kapitál absorbovat, všechny se jim snaží vyhnout.
Pokud systém sociální podpory nahradí takový systém podpory v nezaměstnanosti, kdy budou příjemci podpory povinni vykonávat přidělenou práci, budou mzdy pružnější, takže trhy práce v EU budou schopny přistěhovalce absorbovat účinněji.
Je zřejmé, že industrializace a zvyšování exportu nemohou samy o sobě absorbovat početnou pracovní sílu v Číně.
Územní plánování musí být revidováno tak, aby rozbíjelo průmyslové monopoly a stanovovalo rozvojové cíle v souladu s počtem obyvatel, objemem zdrojů a schopností absorbovat znečištění životního prostředí.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Má-li Evropa problém absorbovat milion uprchlíků, jak jich nakonec zvládne 20 milionů?
Německo by mohlo absorbovat víc uprchlíků (i když ne tempem milion osob ročně).
Tato transformace nebyla snadná a existují rozdíly v tom, jak jednotlivé země vnímají svou schopnost absorbovat větší počet imigrantů, avšak změna je nezvratná.
Cílem není absorbovat šoky, nýbrž snižovat příjmové propasti mezi regiony.
Navzdory všem dekretům se však nakonec vždy našly cesty, jak pokračovat ve výstavbě, absorbovat nové obyvatele a zvýšit celkový počet osadníků.
Dnešní liberalizace politického systému bez posilování jeho schopnosti absorbovat otřesy politických bojů vede podle všech indicií rovněž k nestabilitě.
Německo je dnes vůbec poprvé v pozici, kdy musí žádat partnery z EU o solidaritu, protože nedokáže samo absorbovat všechny nově příchozí.
Přitom vytváří tolik odpadu, že ho naše křehké ekosystémy nedokážou absorbovat.
Dohoda o změně klimatu, k níž v Heiligendammu došli lídři G-8, pouze nachystala scénu pro příchod skutečné debaty: jak si rozdělíme ubývající schopnost atmosféry absorbovat naše skleníkové plyny?
Vzhledem k omezeným meziregionálním transferům a nižší mobilitě pracovní síly to však znamená, že kontinent má mnohem menší schopnost absorbovat různorodé šoky prostřednictvím takzvaných automatických stabilizátorů.
Jen těžko lze popírat spravedlnost rozdělení schopnosti atmosféry absorbovat naše emise skleníkových plynů rovným dílem mezi všechny obyvatele planety. Proč by někdo měl mít oproti ostatním větší nárok využívat atmosféru Země?
A konečně platí, že má-li EU absorbovat a integrovat více než milion uchazečů o azyl a migrantů ročně, musí mobilizovat soukromý sektor - nevládní organizace, církevní skupiny a firmy -, aby vystupoval v roli sponzorů.
Proto mohou města, regiony a země absorbovat technologie jen postupně a generovat růst prostřednictvím nějaké nové kombinace již existujícího know-how, případně jeho obohacením o určitou složku - jako když violoncellista doplní smyčcový kvartet.

Možná hledáte...