adrenalinový čeština

Příklady adrenalinový anglicky v příkladech

Jak přeložit adrenalinový do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Po takovém příchodu není divu, že vám říkají adrenalinový hejsek.
AFTER THAT ENTRANCE, YOU CAN'T BE SURPRISED. YOU'RE CALLED A SELF-PUBLICIZING ADRENALINE JUNKIE, CAN YOU?
Film s Terrym, to je jako adrenalinový sport.
Making a film with Terry, is like riding a bareback pony.
Tak proč by adrenalinový závislák plýtval svůj čas úpravou fotek?
So why would an adrenaline junkie like you, waste his time with photoshopping?
Jsi adrenalinový chlap Dane.
You're an adrenaline guy, dan.
Jdou to adrenalinový typy.
They're adrenaline types.
Nebudou žádné trhákové střihy, Žádný adrenalinový zvukový doprovod, žádný logický příběh, který by vám to pomohl pochopit.
It's not going to be smash cuts, no adrenaline-pumping soundtrack, no logical narrative to help you make sense of it.
Takže ty ses teď dala na adrenalinový sporty, jo?
Awesome. So you're an adrenaline junkie now?
Je to adrenalinový závislák.
He's a adrenaline junkie.
Je to vysoce adrenalinový sport venku na vozíku, Který je táhnutý koněm.
It's like high-adrenaline off-road go-kart racing, you know, but you're strapped to a horse.
Jsou to adrenalinový závisláci.
They're adrenaline junkies.
Musíme uvolnit tvůj skutečný adrenalinový strach, ženoucí se skrz tvou plazmu.
Pure fear of death.
Je to adrenalinový šílenec jehož ochota podstoupit riziko vedla ke smělým vědeckým objevům.
He's an adrenaline junky whose willingness to take big risks has led to bold scientific breakthroughs.
Je velmi vynalézavý, adrenalinový nadšenec, jo, téměř jistě narcis.
He's just winging it. He's highly resourceful, adrenaline-junkie, uh, almost certainly a narcissist.
Ale já nejsem žádný adrenalinový vyhledávač.
But I'm no thrill seeker.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...