adrenalinový čeština

Příklady adrenalinový portugalsky v příkladech

Jak přeložit adrenalinový do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Neuvažoval jsi nad šachy, nebo o zboru. Sbírání známek je taky adrenalinový sport. - Zítra ti koupím album.
É, já pensou em entrar na equipa de xadrez ou no Clube da Alegria e alguns adolescentes adoram colecionar selos.
Jsi jako adrenalinový feťák bez duše.
És como um viciado em adrenalina, sem alma.
Tak proč by adrenalinový závislák plýtval svůj čas úpravou fotek?
Porque é que um viciado em adrenalina como você iria perder tempo com um programa de edição de fotografias?
Jsi adrenalinový chlap Dane.
Tu és um homem cheio de adrenalina, Dan.
Jdou to adrenalinový typy. Mají rádi extrémy.
São dos que precisam de adrenalina, de sensações fortes.
Nebudou žádné trhákové střihy, Žádný adrenalinový zvukový doprovod, žádný logický příběh, který by vám to pomohl pochopit.
Não há cortes bem esgalhados, uma banda sonora de estrilhar, nem uma narrativa lógica que vos ajude a perceber a trama.
Je to adrenalinový závislák.
É um viciado em adrenalina.
Jo, to je můj kluk na adrenalinový lanový dráze.
Pai. Sim, aqui está o meu filho. Mestre na tirolesa.
Hele, vím, že se bavíte, ale já nejsem adrenalinový typ.
Eu sei que se estão a divertir, mas eu não sou nenhuma ameaça.
Musíme uvolnit tvůj skutečný adrenalinový strach, ženoucí se skrz tvou plazmu.
Medo Extremo De Morte.
To je adrenalinový zážitek.
É pura adrenalina.
Je to adrenalinový šílenec jehož ochota podstoupit riziko vedla ke smělým vědeckým objevům.
Ele é um viciado em adrenalina cuja disponibilidade corre grandes riscos e levou a corajosa descobertas científicas.
Adrenalinový feťák.
Pela adrenalina.
Jste tady a zachraňujete ty adrenalinový smažky, co pro tohle oddělení neznamenají vůbec nic.
Está aqui ajudando a estes dependentes de droga que não significam nada para este departamento.

Možná hledáte...