adrenalinový čeština

Příklady adrenalinový německy v příkladech

Jak přeložit adrenalinový do němčiny?

Citáty z filmových titulků

A ty jsi adrenalinový typ, Kyle?
Du bist wohl ein ganz tougher, was, Kyle?
Jsi jako adrenalinový feťák bez duše.
Alles okay?
Jsi adrenalinový chlap Dane.
Du bist ein Adrenalin Typ, Dan.
Teda, to bylo něco! Takže ty ses teď dala na adrenalinový sporty, jo?
Oh, das war wie ein Rausch.
Je to adrenalinový závislák.
Ein Adrenalin-Junkie.
Jo, to je můj kluk na adrenalinový lanový dráze.
Ja, da ist ja mein Junge, Leinenrutschen Extreme!
Hele, vím, že se bavíte, ale já nejsem adrenalinový typ.
Hört zu, ich weiß, es macht euch Spaß, aber ich brauche keinen Kick.
Jsou to adrenalinový závisláci.
Das sind Adrenalinjunkies.
Musíme uvolnit tvůj skutečný adrenalinový strach, ženoucí se skrz tvou plazmu.
Pure Angst vorm Tod.
Nalézt nezvěstnou dívku ve vlastním bytě. To je adrenalinový zážitek.
Tschüss.
Je to adrenalinový šílenec jehož ochota podstoupit riziko vedla ke smělým vědeckým objevům.
Er ist ein Adrenalinjunkie, dessen Bereitschaft. große Risiken einzugehen, zu kühnen wissenschaftlichen Durchbrüchen geführt hat.
Adrenalinový feťák.
Adrenalin-Junkie.
Možný adrenalinový závislák.
Und ein Adrenalinjunkie.
Ochromení centra bolesti spustí adrenalinový systém pro sílu a odolnost.
Das ihr Schmerzempfinden betäubt, die Adrenozeptoren anregt und Kraft und Durchhaltevermögen stimuliert.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...