archetypální čeština

Příklady archetypální anglicky v příkladech

Jak přeložit archetypální do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Běžný archetypální obraz.
It's a common archetypal image.
Jaká je archetypální humorná situace Chaplinových filmů?
What's the archetypal comic situation in Chaplin's films?
Byla tu nová generace, která se rozhodla sesadit tátu z trůnu a vyhrát archetypální Oidipovskou bitvu.
The next generation had arrived, determined to overthrow Daddy in the Oedipal battle for supremacy.
Vlastně ne, zaktualizoval jsem svůj archetypální seznam osob.
Ah, no, actually, I have updated my archetypal dramatis personae since act one.
Pandora je archetypální postava, vyskytující se v přemíře kultur.
Pandora is an archetypal figure, present in a plethora of cultures.
Svatý otče, věřte mi: politická ostražitost je pro státního sekretáře archetypální vlastností.
Holy Father, believe me, political awareness is an archetypal emotion for the Secretary of State.
Archetypální vlastností státního sekretáře je mánie do fotbalu.
Soccer mania is an archetypal emotion for the Secretary of State.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...