archetype angličtina

typický příklad, archetyp

Význam archetype význam

Co v angličtině znamená archetype?
Definice v jednoduché angličtině

archetype

An archetype is something that all other similar ideas or objects are copied from.

archetype

(= original) something that serves as a model or a basis for making copies this painting is a copy of the original
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archetype překlad

Jak z angličtiny přeložit archetype?

archetype angličtina » čeština

typický příklad archetyp

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archetype?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archetype příklady

Jak se v angličtině používá archetype?

Citáty z filmových titulků

I think the reason for this is the lack of the masculine archetype.
Myslím, že důvodem je nedostatek mužského archetypu.
Mother has a masculine archetype injected into her.
Matka je nositelem mužského archetypu.
Dad has a female archetype in him.
Otec je nositelem ženského archetypu.
That's why you are making this film on me. You are profoundly seeking the paternal archetype.
Proto děláš ten film o mě, protože z hloubi duše hledáš onen otcovský archetyp.
What archetype am I?
Jaký archetyp jsem já?
This is a classic archetype in action.
Toto je klasický archetyp v akci.
In keeping with his game archetype, he likes to leave clues.
Součástí jeho hry je, že nechává stopy.
Well, think of stuffed animals as a Jungian archetype.
Představ si vycpaná zvířata jako Jungovský archetyp.
Underlying everything you do is the worship of an archetype.
Když se to tak vezme, tak vlastně uctíváte napodobeniny.
You were trapped in your childhood by a castrating mother, and as an adult male you have sought the same female archetype.
Byl jste uvěznen v dětství vaší matkou. a jako dospělí jste ten samý ženský prototyp.
Or a nonconformi,a western archetype,cowboy on the range.
Nebo nonkonformista, westernový archetyp, kovboj na širé pláni.
Transmitting data to the Archetype, in five, four, three, two, one, and transmit.
Přenáším data do prototypu, za pět, čtyři, tři, dva, jedna a přenáším.
The Archetype has escaped.
Prototyp utekl.
Retrieve the Archetype.
Získejte prototyp.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The post-1945 ideal of a united Europe was very much a planner's archetype, a technocratic Utopia.
Po roce 1945 měl ideál jednotné Evropy do značné míry podobu plánovačského archetypu, jakési technokratické Utopie.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...